WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Thế lực

Type : Create account id    


 
Khởi đầu với ba thế lực đối địch Ngụy, Thục, Ngô tam phân thiên hạ. Ngụy quốc do Tào Tháo đứng đầu chỉ huy phương Bắc với tài thao binh luyện tướng, chịu chiêu mộ tiếp đãi hiền tài nhân sĩ nên nước Ngụy là một trong những quốc gia có thế lực, tài chính, quân sự mạnh nhất thời bấy giờ. Thế lực Thục quốc do Lưu Bị khởi nghĩa với mong muốn xây dựng sự nghiệp, khôi phục Hán Thất, mang lại ấm no cho dân chúng ông đã tạo lên một đội quân đối đầu với quân Ngụy thời bấy giờ. Thế lực Ngô quốc do Tôn Sách cai quản, địa thế hiểm trở nhưng lại góp phần tạo nên một nước Ngô hùng mạnh nhờ thủy chiến.
 


Tào Ngụy (曹魏) là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, kinh đô ở Lạc Dương. Tào Ngụy do Tào Tháo xây dựng tiền đề nhưng con trai Tào Tháo Tào Phi là người thiết lập nên Tào Ngụy. Tào Phi là vị hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy. Tào Ngụy đã bị Tư Mã Viêm xóa sổ và lập nên nhà Tây Tấn vào tháng 2 dương lịch năm 266, sau đó thống nhất Trung Quốc. Nhà Ngụy kéo dài từ 220 đến 266 theo dương lịch, chiếm cứ vùng bắc Trung Quốc.

Thục Hán [2](221 - 263, còn được gọi là Quý Hán) là một trong ba quốc gia trong thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc (khu vực Tứ Xuyên ngày nay). Kinh đô của nước Thục Thành Đô (vùng phía bắc của nước Thục). Có một số sử gia cho rằng Thục Hán là triều đại cuối cùng của nhà Nhà Hán vì vua Thục Hán Lưu Bị thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hai nước còn lại thời Tam Quốc Đông Ngô Tào Ngụy.

Ngô (229 - 1 tháng 5, 280, sử gọi là Tôn Ngô hay Đông Ngô) là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc được hình thành vào cuối thời Đông Hán. Người đặt nền móng đầu tiên cho nước Ngô Tôn Kiên.


Tuy nhiên 3 thế lực nay không thể mãi trụ vững trước sóng gió, nhiều Anh Hùng đã phải tự lực cánh sinh tự tạo cho mình những thế lực riêng, đáp ứng chí Xưng Vương - Công Thần Lập Quốc, thoát khỏi sự rằng buộc của ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Chỉ những ai thật sự có tài mới có thể làm được xem làm Vua mà thôi.Cuộc chiến sẽ không bao giờ dứt và lúc này đây không còn là Tam Tranh Thiên Hạ nữa mà chỉ còn là Anh Hùng Chiến Quốc - Công Thành Danh Toại.


 
Thân,
Tam Quốc Chí Tiểu Tôn Kiên
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...