WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Hướng dẫn

Type : Create account id    

Thế lực

Ngày tạo: Thursday 04/07/2019

Khởi đầu với ba thế lực đối địch Ngụy, Thục, Ngô tam phân thiên hạ. Ngụy quốc do Tào Tháo đứng đầu chỉ huy phương Bắc với tài thao binh luyện tướng, chịu chiêu mộ tiếp đãi...

Cốt truyện Tam Quốc Chí

Ngày tạo: Wednesday 03/07/2019

Năm Trung Bình thứ nhất (184), đời vua Linh Đế, triều đình nhà Hán suy yếu làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát,...

Hướng dẫn chức năng Sàn Giao Dịch

Ngày tạo: Wednesday 03/07/2019

Bước 1: mở chức năng Sàn Giao Dịch Trước hết các Anh Hùng cần đăng nhập vào game, sau khi đăng nhập, các Anh Hùng hãy chú ý góc bên tay phải bên dưới màn hình như hình minh...

Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...