WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Cập nhật

Type : Create account id    
 
1.Tải bản cài đặt mới nhất ngày 30.09: Ấn tải
Nội dung cập nhật:
  • Mở phó bản hoa dung đạo, tần lăng, Quan liên quân ( rơi các loại chức lệnh cự, vũ khí 115, đồ 115, bí kíp 85, binh thư và toàn trận hình thư)
  • Cập nhật đỉnh kỵ tái pháp tại thương thành
  • Cập nhật tái sinh thạch tại thương thành
  • Cập nhật chế tạo: +16Vũ khí,+16 Trang bị > chúc phúc hỏa thần + hỏa thần phù
  • Cập nhật chế tạo các loại sách kỹ năng tại chức năng chế tạo
  • Bán thiên tháp trục, địa ngục trục tại chợ 3 thủ đô


Nếu chưa có clien :
2.Tải clien mới nhất V29 tại đây:
Ấn tải
3.Hoặc tải clien dzo 16.00 cho nhẹ :Ấn tải

Tin tức đã đăng

Xem thêm
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...