WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Cài đặt game

Type : Create account id    
 

1.Tải bản cài đặt mới nhất ngày 11.01 :Ấn tải

2.
Tải Vá lỗi để thấy đầy đủ hình ảnh : Đang cập nhật

 
 
Nếu chưa có clien :
3.Tải clien dzo 16.00  :Ấn tải

Tin tức đã đăng

Xem thêm
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...